Obnova bytového domu je výzva, ktorá môže priniesť mnoho výhod. Predĺžite životnosť a hodnotu nehnuteľnosti a zároveň dosiahnete úsporu na energiách. Návratnosť investície je pri súčasných cenách energií rýchlejšia. Navyše sa dá obnova financovať výhodnejšie než pred rokmi.

Aj správcovia bytových domov a majitelia bytov akútne hľadajú cesty, ako zvládnuť náklady na extrémne drahé energie. Najcitlivejšou je téma vykurovania, ktoré z týchto nákladov odkrojí najväčší podiel (70 %). Nemalým problémom je však aj chladenie (klimatizovanie) v letných horúčavách a s tým spojené náklady na elektrickú energiu. Obnova celého bytového domu môže priniesť úsporu všetkým, ktorí v ňom vlastnia nehnuteľnosť. Náklady na obnovu ani nemusia veľmi bolieť, pretože štát podáva pomocnú ruku.

Všetko naraz

Najväčší efekt aj najväčšiu úsporu prinesie komplexná obnova budovy. Ide nielen o zateplenie a opravu systémových porúch bytového domu, ale aj obnovu rozvodov (vody, kanalizácie, elektriny, plynu), rekonštrukciu spoločných priestorov vrátane pivníc, obnovu výťahu a výmenu okien. Systematická obnova prinesie úsporu na energiách, ale zároveň predĺži životnosť nehnuteľnosti a zvýši jej hodnotu. Je dokázané, že kvalitnou rekonštrukciou môžete znížiť energetické náklady v niektorých prípadoch až o 80 %! Navyše je to investícia do zdravia a komfortu bývania obyvateľov bytového domu, pretože sa zásadne zmení kvalita vnútorného prostredia.

Skôr ako začnete

Na začiatku však treba mať dobrý projekt, ktorý odzrkadľuje reálny východiskový stav a navrhuje komplex systémových riešení spolu s odhadom ceny.

Odborníci z praxe sa zhodujú, že výsledná kvalita obnovy je výrazne ovplyvnená práve návrhom v štádiu projektovania. Je to najmä o komunikácii medzi investorom, projektantom a realizátorom. Často sa zabúda napríklad na to, že najväčšie úniky tepla sú cez netesnosti stavieb alebo priliehajúcich konštrukcií a ich napojenia, čiže ide o detaily. Kľúčové technológie sú stále tie isté, a to kvalitná hydroizolácia, kvalitné opláštenie budovy a kvalitná strecha.

Úspora na streche

Súčasťou obnovy môže byť aj vytvorenie živej zelenej plochy na streche. Zelená strecha v lete znižuje náklady na chladenie, keďže sa bytový dom neprehrieva, a v zime zase zabraňuje únikom tepla. Kým správne zateplenie ušetrí 30 až 50 % nákladov na kúrenie, zelená strecha priaznivo ovplyvňuje energetickú bilanciu budovy v zime aj v lete, čo dokazujú mnohé štúdie z rôznych klimatických pásiem. Okrem toho, že sa zlepší mikroklíma v okolí domu, chránite si strechu pred UV žiarením, čím predĺžite jej životnosť až o 50 rokov.

Výhodné financovanie

Financovanie komplexnej, ale aj čiastkovej obnovy bytových domov teraz zjednodušuje navýšenie prostriedkov v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP). Ministerstvo dopravy a výstavby uzavrelo so Štátnym fondom rozvoja bývania zmluvu, vďaka ktorej sa dá čerpať 47,8 milióna eur na podporu komplexnej aj čiastkovej obnovy bytových domov. Treba však konať, pretože tieto peniaze je nutné vyčerpať do 31. decembra 2023. Výhodný úver s úrokom od 0 do 2 % a 20-ročnou splatnosťou poskytuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) na:

· zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
bytových domov,

· modernizáciu vykurovacích systémov vrátane rozvodov a
hydraulického vyregulovania,

· inštaláciu termoregulačných ventilov, inštaláciu systémov merania
a riadenia s cieľom znížiť spotrebu energie,

· modernizáciu osvetlenia bytového domu a spoločných
priestorov, ktoré bude šetriť náklady za elektrinu,

· modernizáciu výťahov,

· odstránenie systémových porúch bytových domov
zateplením s cieľom znížiť spotrebu energie.

Lacné riešenia môžu byť drahé

To, aké materiály a technologické postupy sa použijú pri komplexnej obnove bytového domu, sa prejaví nielen na životnosti stavby a stave
nehnuteľnosti, ale aj na pocite jej obyvateľov. Cieľom obnovy by totiž nemala byť len úspora nákladov za energie, ale aj dosiahnutie tepelnej pohody, zníženie hlučnosti a prašnosti či dostatočná cirkulácia vzduchu a prísun denného svetla.

„Podľa našich skúseností sa to dá často dosiahnuť zdanlivými maličkosťami, ako je použitie lepidiel alebo omietok, ktoré dokážu absorbovať kročajový hluk, resp. zvuk ako taký,“ vysvetľuje Branislav Augustín zo Sika. Pri obnove odporúča využívať také materiály a postupy, ktoré navzájom spolupracujú a ladia, čo je alfa a omega kvalitnej komplexnej obnovy každej budovy.