Finančné oddelenie

Ing. Nikola Kuncová: +421 903 428 903