Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikadur®-31 CF Rapid

Sikadur-31 CF Rapid je tixotropné 2-komponentné stavebné lepidlo a sanačná malta na báze epoxidových živíc a špeciálnych plnív. Vhodná aj na matne vlhký podklad, spracovateľná pri teplotnom rozsahu medzi +5°C a +20°C.

Sikadur®-31 CF Rapid je vlkosť tolerujúce, tixotrópne 2-komponentné stavebné lepidlo a sanačná malta na báze epoxidových živíc a špeciálnych plnív. Vhodná na použitie pri teplotách medzi +5°C a +20°C.

Sikadur®-31 CF Rapid má nasledujúce výhody:
 • Jednoduché miešanie a aplikácia
 • Veľmi dobrá priľnavosť na väcšine stavebných
  materiálov
 • Vysoká pevnosť
 • Tixotrópna: nestekavá na vertikálnych plochách a pri
  práci nad hlavou
 • Vytvrdzovanie bez zmrašťovania
 • Rôzne zafarbené komponenty (na kontrolu
  správnosti zmiešania)
 • Nevyžaduje podkladný náter
 • Vysoká počiatočná a vynikajúca konečná mechanická pevnosť
 • Dobrá odolnosť voči oteru
 • Neprepúšťa kvapaliny a vodnú paru
 • Dobrá chemická odolnosť
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty