SikaGrout®-318

SikaGrout ® -318 je 1-komponentná zálievková hmota s cementovým spojivom veľmi tekutej konzistencie a s expanzívnymi vlastnosťami. Spĺňa požiadavky na výrobky pre kotvenie a zosilňovanie betónu zabudovaním oceľových výstužných prútov podľa EN 1504-6 a požiadavky triedy R4 podľa EN 1504-3. Zrnitosť 8 mm, hrúbka vrstvy 25 - 80 mm.

SikaGrout®-318 je cementová, 1-komponentná, expanzívna zálievková malta tekutej konzistencie s kompenzovaným zmrašťovaním.

 • Rýchly nárast pevností
 • Vysoké konečné pevnosti
 • Redukcia zmrašťovania (v plastickom aj vytvrdenom stave)
 • Tekutá konzistencia
 • Bez segregácie
 • Jednoduché spracovanie (prášková zmes pripravená na použitie)
 • Jednoduché miešanie, iba pridať vodu
 • Nastaviteľná konzistencia
 • Čerpateľná alebo nalievateľná
 • Nespôsobuje koróziu
 • A1 Reakcia na oheň