SikaGrout®-316

Vysoko kvalitná zálievková malta pre väčšie hrúbky vrstvy

SikaGrout®-316 je cementová, 1-komponentná, expanzívna zálievková malta tekutej konzistencie s kompenzovaným zmrašťovaním pre väčšie hrúbky vrstvy.

  • Jednoduché spracovanie (prášková zmes pripravená na použitie)
  • Veľmi dobrá tekutosť
  • Rýchly nárast pevností
  • Vysoké konečné pevnosti
  • Expandujúca počas 24 hodín
  • Bez segregácie
  • Kompenzované zmrašťovanie
  • Odolná proti nárazom a vibráciám, vhodná na predpäté konštrukcie
  • Nespôsobuje koróziu
  • Vysoká odolnosť proti zmrazovacím / rozmrazovacím cyklom a posypovým soliam (XF4)