SikaGrout®-314

SikaGrout-314 je cementom viazaná, tekutá a expandujúca vysoko presná a kvalitná zálievková malta. SikaGrout-314 spĺňa požiadavky na výrobky na kotvenie a zosilovanie betónu zabudovaním oceľových výstužných prútov podľa STN EN 1504-6. Zrnitosť 4 mm, hrúbka vrstvy 10 - 40 mm.

SikaGrout®-314 je cementová, 1-komponentná, expanzívna zálievková malta tekutej konzistencie s kompenzovaným zmrašťovaním.

 • Rýchly nárast pevností
 • Vysoké konečné pevnosti
 • Redukcia zmrašťovania (v plastickom aj vytvrdenom stave)
 • Tekutá konzistencia
 • Bez segregácie
 • Jednoduché spracovanie (prášková zmes pripravená na použitie)
 • Jednoduché miešanie, iba pridať vodu
 • Nastaviteľná konzistencia
 • Čerpateľná alebo nalievateľná
 • Nespôsobuje koróziu
 • A1 Reakcia na oheň