SikaGrout®-210

Zálievková malta pre obdobia s teplotou do + 15oC

SikaGrout®-210 je cementová, 1-komponentná, hotová expanzívna zálievková malta s vysokými počiatočnými pevnosťami pri teplotách pod + 15°C.

  • Jednoduché spracovanie (prášková zmes pripravená na použitie)
  • Veľmi dobrá tekutosť
  • Rýchle vytvrdzovanie
  • Vysoká konečná pevnosť
  • Dobrá počiatočná pevnosť pod + 15°C
  • Expandujúca pred vytvrdením pre optimálne vyplnenie priestoru
  • Odolná proti nárazom a vibráciám
  • Nespôsobuje koróziu
  • Reakcia na oheň A1