Sika® Panbex GCI

Sika PANBEX GCI je zmes špeciálneho cementu a plastifikačných prísad, ktorá sa používa ako vysoko tekutá injektážna hmota. Veľmi tekutá konzistencia umožňuje prenikanie hmoty aj do jemných trhlín, dutín či medzier a ich vyplnenie aj v horšie prístupných miestach.

  • PANBEX GCI má nasledujúce vlastnosti:
  • súdržnosť
  • mimoriadna tekutosť
  • trvanlivosť
  • aplikácia ponocou injektážneho zariadenia
  • zaručená kvalita – výroba mimo stavbu