Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikadur®-31 EF

2-komp. multifunkčné tixotrópne epoxidové lepidlo

Sikadur®-31 EF je vlhkosť tolerujúce, multifunkčné tixotrópne 2-komponentné stavebné lepidlo na báze kombinácie epoxidových živíc a špeciálnych plnív, vyvinuté na použitie pri teplotnom rozsahu medzi +10°C a +30°C.

Sikadur®-31 EF má nasledujúce výhody:
  • Jednoduché miešanie a aplikácia
  • Dobrá priľnavosť na väčšine stavebných materiálov
  • Tixotrópne: nestekavé na vertikálnych plochách a pri práci nad hlavou
  • Vytvrdzovanie bez zmrašťovania
  • Rôzne zafarbené komponenty (na kontrolu správnosti zmiešania)
  • Nevyžaduje podkladný náter
  • Odolné voči oteru
  • Neprepúšťa kvapaliny a vodnú paru
  • Chemicky odolné
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty