Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikadur®-31 CF Normal

Sikadur-31 CF Normal je tixotropné 2-komponentné stavebné lepidlo a sanačná malta na báze epoxidových živíc a špeciálnych plnív. Vhodná aj na matne vlhký podklad, spracovateľná pri teplotnom rozsahu medzi +10°C a +30°C.

Sikadur®-31 CF Normal je vlhkosť tolerujúce, tixotrópne 2-komponentné stavebné lepidlo a sanačná
malta na báze epoxidových živíc a špeciálnych plnív, vyvinuté na použitie pri teplotnom rozsahu medzi +10°C a +30°C.

Sikadur®-31 CF Normal má nasledujúce výhody:
 • Jednoduché miešanie a aplikácia
 • Vhodná na suchý a matne vlhký betónový podklad
 • Veľmi dobrá priľnavosť na väcšine stavebných materiálov
 • Vysoká pevnosť
 • Tixotrópna: nestekavá na vertikálnych plochách a pri práci nad hlavou
 • Bez rozpúšťadiel
 • Vytvrdzovanie bez zmrašťovania
 • Rôzne zafarbené komponenty (na kontrolu správnosti zmiešania)
 • Nevyžaduje podkladný náter
 • Vysoká počiatočná a konečná mechanická pevnosť
 • Dobrá odolnosť voči oteru
 • Neprepúšťa kvapaliny a vodnú paru
 • Dobrá chemická odolnosť
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty