Sikacryl® S

Akrylový tmel do škár s malým pohybom a na výplň trhlín

Sikacryl® S je 1-komponentný, akrylový tmel do škár v interiéri s malým pohybom a do interiéru a exteriéru na vyplnenie trhlín. Nestekavý, nevyžaduje aplikáciu primera, má dobrú prídržnosť k väčšine bežných stavebných materiálov, je elastický v širokom teplotnom rozsahu a je pretierateľný. Celková prípustná deformácia ±7.5 %.

  • Nízke VOC emisie
  • Dobré aplikačné vlastnosti
  • Dobrá prídržnosť k mnohým podkladom
  • Celková prípustná deformácia ±7.5 %
  • Pretierateľný