Sikaflex® PRO-3

Polyuretánový tmel do podlahových škár a pre použitie v stavebníctve

Sikaflex® PRO-3 je 1-komponentný, polyuretánový, vlhkosťou vytvrdzujúci, húževnatý farebný elastický tmel na tesnenie mnohých druhov škár v podlahách a v pozemnom stavebníctve. Zabezpečuje vodotesné uzatvorenie s dobrými mechanickými vlastnosťami, je odolný voči chemikáliám a zachováva si elastické vlastnosti v širokom rozsahu teplôt.

  • Veľmi vysoká celková prípustná deformácia ± 35%
  • Dobrá mechanická a chemická odolnosť
  • Vytvrdzovanie bez bublín
  • Pretierateľný
  • Dobrá priľnavosť na uvedené stavebné materiály
  • Veľmi nízke emisie