Sika Boom®-583 Low Expansion

Polyuretánová, pištoľou aplikovateľná pena s malou dodatočnou expanziou

Sika Boom®-583 Low Expansion je polyuretánová, 1-komponentná, expanzívna, pištoľou aplikovateľná pena s malou dodatočnou expanziou a nízkym tlakom pri vytvrdzovaní. Vďaka svojim vlastnostiam je Sika Boom®-583 Low Expansion vhodná na aplikácie, ktoré sú citlivé na vznikajúci tlak, ako je napríklad výplň škár okolo okien a dverných zárubní.

  • Malá dodatočná expanzia
  • Nízky tlak pri vytvrdzovaní
  • Profesionálna aplikácia pomocou pištole
  • Dobrá tepelno-izolačná schopnosť
  • Efektívna izolácia proti zvuku
  • Dobrá priľnavosť k mnohým stavebným materiálom
  • 1-komponentná, pripravená na okamžité použitie
  • Vytvrdenú penu je možné rezať, brúsiť a natierať