Sikadur®-31 SBA S-02

Sikadur-31 SBA je skupina tixotropných 2-komponentných stavebných lepidiel špeciálne navrhnutých na lepenie mostných prefabrikátov.

 • Sikadur31 SBA majú nasledujúce výhody:
 • Spĺňa a / alebo prevyšuje požiadavky Medzinárodných a národných noriem (FIP, BS, ASTM atď)
 • Pastovitá konzistencia uľahčuje presné dosadnutie betónových zámkov
 • Vysoká pevnosť a vysoký modul pružnosti
 • Vysoká počiatočná a konečná pevnosť
 • Neprepúšťa kvapaliny a vodnú paru
 • Minimálna absorbcia vody
 • Vhodné na suché a vlhké betónové povrchy (tolerantné k vlhkosti)
 • Vytvrdzovanie nie je ovplyvnené vlhkosťou
 • Tixotrópne: nestekavé na vertikálnych povrchoch a pri aplikácii nad hlavou
 • Vytvrdzuje bez zmrašťovania
 • Rôzne zafarbenie komponentov (na kontrolu miešania)
 • Nie je potrebný primer
 • Dobrá chemická odolnosť
 • Poznámka: V závislosti od teploty podkladu od + 5 oC až do 60 oC existuje 5 typov materiálu Sikadur31 SBA. Výber konzultujte s technických oddelením fy Sika.