SikaMur® BB-11

Adhézny mostík pre WTA sanačný systém

Malta sa používa ako adhézny mostík / adhézna vrstva, je súčasťou WTA sanačného systému a vodotesného omietkového systému.

  • Vyvinutá pre WTA sanačný systém a vodotesný omietkový systém
  • Odolná proti soliam
  • Aplikácia možná aj strojným spôsobom ako adhézny mostík pre vodotesnú omietku