Sikafloor® ProSeal W

Sikafloor®-ProSeal W je 1-komponentná disperzná akrylátová emulzia na báze vody, ktorá spevňuje a uzatvára čerstvý alebo vytvrdený betón.