Sikafloor®-2 SynTop-2

Sikafloor® -2 SynTop je predmiešaná cementová ohňovzdorná prášková zmes obsahujúca triedené tvrdé plnivá na báze spekaných oxidov, špeciálne cementy a kompatibilné chemické prísady. Sikafloor® -2 SynTop spĺňa požiadavky EN 13813 na poterové materiály a podlahové potery: CT-C70-F7-AR0,5.