Sikagard®-550 W Elastic

Trhliny prekleňujúci ochranný náter na betón

Sikagard®-550 W Elastic je jednokomponentný, plasto-elastický náter na báze UV vytvrdzujúcej akrylátovej disperzie s vynikajúcou schopnosťou prekrývať trhliny aj pri teplotách pod 0°C. Sikagard®-550 W Elastic spĺňa požiadavky EN 1504-2 ako ochranný náter.

  • Prekrývajúci trhlinky aj pri nízkych teplotách (-20°C)
  • Vysoká odolnosť voči difúzii CO2 redukujúca stupeň karbonatácie
  • Prepúšťajúci vodnú paru
  • Veľmi dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu
  • Bezpečný pre životné prostredie (bez rozpúšťadiel)
  • Redukuje sklon k zašpineniu a kontaminácii