Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sikadur®-41 CF Normal

Sikadur-41 CF Normal je tixotropná 3-komponentná vyrovnávacia a sanačná malta na báze epoxidových živíc a špeciálnych plnív. Spracovateľná pri teplotnom rozsahu medzi +10°C a +30°C.

Sikadur®-41 CF Normal je tixotrópna 3-komponentná vyrovnávacia a sanačná malta na báze epoxidových živíc a špeciálnych plnív, vyvinutá na použitie v teplotnom rozsahu medzi +10 °C a +30 °C.

Sikadur®-41 CF Normal má nasledujúce výhody:
  • Jednoduché miešanie a aplikácia
  • Veľmi dobrá priľnavosť na väčšine stavebných materiálov
  • Vysoká pevnosť
  • Tixotrópna: nestekavá na vertikálnych plochách a pri práci nad hlavou
  • Vytvrdzovanie bez zmrašťovania
  • Rôzne zafarbené komponenty (na kontrolu správnosti zmiešania)
  • Nevyžaduje podkladný náter
  • Vysoká počiatočná a konečná mechanická pevnosť
  • Dobrá odolnosť voči oteru
  • Dobrá chemická odolnosť
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty