Produktový list
Ukáž všetky dokumenty

Sika® Poxitar® F

Robustný náter na oceľ a betón, kombinácia epoxidu a antracénového oleja

Odolný, 2-komp. náter s nízkym obsahom rozpúšťadiel na báze kombinácie epoxidu, antracénového oleja a minerálnych plnív. Nízky obsah rozpúšťadiel podľa Smernice pre náterové látky vydanej Nemeckou asociáciou náterového priemyslu (VdL-RL 04).

Po úplnom vytvrdnutí je Sika® Poxitar® F:
  • Húževnatý, robustný
  • Odolný proti oteru a nárazu
  • Vynikajúco odolný proti chemikáliám a vode
Sika® Poxitar® F je ihneď po aplikácii zaťažiteľný vodou. Potrebné je však zohľadniť, že rozpúšťadlá sa prechodne uvoľňujú do vody a túto dočasne znečisťujú. Okamžité zaťaženie vodou by preto malo byť prekonzultované s príslušným úradom a malo by sa využiť iba v špeciálnych prípadoch.
Produktový list
Ukáž všetky dokumenty