Sika má odborné znalosti, skúsenosti a inovatívne riešenia, ktoré umožňujú splniť rozličné technické a architektonické požiadavky pri výstavbe parkovacích hál a domov. Sika ponúka riešenia už od základov až po strechu, ktoré sú vzájomne kompatibilné, čím je možné sa vyhnúť mnohým problémom.

Stiahnite si prosím brožúru Parkoviská a garáže a prečítajte si SAW-15 Obchodné centrum Centrál, kde Sika Slovensko dodávala Sika riešenia aj do podzemnej garáže. Viac referencií nájdete v časti referencie / podlahy.