Sika na základe skúseností svojimi technológiami a systémami dokáže splniť rozličné požiadavky kladené na vlastnosti a parametre konštrukcií komínov / chladiacich veží. Sika ponúka systémy pre všetky druhy stavebných riešení a služieb "od základov až po strechu", a tým zaručuje kompatibilitu produktov čím sa predchádza zbytočným problémom.

Riešenia pre komíny a chladiace veže

Sika ponúka špeciálne riešenia na stavbu a údržbu komínov a chladiacich veží a to:

  • Systémy na sanáciu a ochranu betónovej konštrukcie
  • Systémy na zosilovanie nosných konštrukcií

Stiahnite si: