Aj vy môžete vyriešiť problém s vlhkým murivom! Nepotrebujete reťazové píly, plechy, nemusíte odkopávať základy. Stačí len vŕtačka a výtlačná pištoľ. Zastavte vlhkosť bez nákladného a pracného podrezávania.
SikaMur InjectoCream-100

SikaMur InjectoCream-100 sa používa na ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti v takmer všetkých typoch muriva. Nanáša sa do série otvorov navŕtaných do vrstvy malty v murive za pomoci bežných tmeliacich pištolí na monoporcie. Po aplikovaní do vrstvy malty sa SikaMur InjectoCream-100 sa rozšíri difúziou vo vlhkom murive a vytvorí bariéru odpudzujúcu vodu, ktorá bráni ďalšiemu vzlínaniu v murive.

Výhody injektáže
  • šetrí náklady
  • šetrí čas
  • jednoduchá aplikácia
  • pre všetky druhy muriva
  • estetický vzhľad
  • bezpečná aplikácia

Možno sanovať svojpomocne

SikaMur® InjectoCream-100 je silanová vodu odpudzujúca krémová hmota, ktorá sa rozšíri difúziou a vytvorí bariéru odpudzujúcu vodu. Aplikáciu zvládne zručný kutil tmeliacou pištoľou a vŕtačkou za prijateľnú cenu.


WTA certifikovaná omietka

Injektáž proti vzlínajúcej vlhkosti nespôsobí okamžité vysušenie muriva, iba bráni ďalšiemu prenikaniu vzlínajúcej vlkosti. Pred aplikáciou tradičnej omietky je potrebné počkať, aby sa murivo vysušilo čo pri hrúbke 300 mm môže trvať aj 12 mesiacov. Preto odporúčame použiť sanačnú omietku SikaMur® Dry. Výhodou je že stenu je možné hneď dokončiť, pretože omietka umožní murivu dýchať.

 

Čo je WTA certifikát?

*WTA certifikát je udeľovaný výrobkom, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené WTA (Wissenschaftlich-Technische A rbeitsgemeinschaft für Bauwerkhaltung und Denkmalpflege). To je nemecká asociácia pre vedu a technológiu údržby budov a pamiatkovej starostlivosti. WTA Certifikát je udeľovaný na základe skúšok vykonaných v nezávislých certifikovaných laboratóriách a také materiály sú vhodné na opravu historických pamiatok.