Skupiny produktov - Ochrana proti vode

Skupiny produktov - Ochrana proti vode

Prísady do vodonepriepustných mált

.

Vodotesné malty

.

Izolačné hmoty na báze polyuretánu

.

Izolačné hmoty na báze bitumenov

.

Tesnenie škár a prestupov

.

Tesniace pásy

.

Systémy doinjektovateľných hadičiek

Nátery a membrány

.

Pečatiace vrstvy na báze epoxidových živíc

Injektáže proti vode - PU peny na dočasné zastavenie vody

Injektáže proti vode - PU živice na trvalé zastavenie vody

Injektáže proti vode - Akrylátové živice

Injektáže trhlín na pevnostné spojenie - Epoxidové živice

Lepidlá a škárovacie hmoty

Fólie - hydroizolácia spodnej stavby a základov

 

Fólie - hydroizolácia podzemných stavieb a tunelov

Fólie - hydroizolácia zásobníkov pitnej vody

 

Fólie - hydroizolácia priem. nádrží, ČOV, ochrana podzemných vôd

 

Fólie - hydroizolácia bazénov

 

Fólie - hydroizolácia jazierok a rybníkov

 

Fólie - príslušenstvo a pomocný materiál