Sanácia vlhkého muriva a injektáže

Sanácia vlhkého muriva a injektáže

Injektovanie muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

Sanačné stierky

Injektáže proti vode - PU peny na dočasné zastavenie vody

Injektáže proti vode - PU živice na trvalé zastavenie vody

Injektáže proti vode - Akrylátové živice

Injektáže trhlín na pevnostné spojenie - Epoxidové živice