Hydroizolácie priemyselných a polyfukčných objektov

Hydroizolácie priemyselných a polyfukčných objektov

Ochrana proti radónu

Radón patrí z chemického hľadiska do skupiny vzácnych plynov. V súčasnosti je známych 23 jeho izotopov, ale iba 3 z nich majú prírodný pôvod. Predpokladá sa, že vzhľadom na silnú rádiotoxicitu prispievajú k vzniku rakoviny pľúc až 10 % spomedzi všetkých známych príčin. Sika ponúka certifikované systémy protiradónovej bariéry vo forme hydroizolačných fólií, cementóznych a bitúmenových stierok.

Fólie - izolácia proti zemnej vlhkosti

Negatívny vplyv na spodnú stavbu môže mať zemná vlhkosť a gravitačná voda. Aby sme prieniku zemnej vlhkosti či gravitačnej vody zabránili, je potrebné základy stavby chrániť vhodnou Sika hydroizoláciou.

Fólie PVC - izolácia proti tlakovej vode

Ochrana stavby proti tlakovej vode, ktorá vytvára v okolí spojitú hladinu a pôsobí na hydroizoláciu hydrostatickým tlakom všetkými smermi, môže byť zložitým problémom. Sika PVC fólie s komplexným systémom príslušenstva ponúkajú spoľahlivé riešenie.

Fólie TPO - izolácia proti tlakovej vode

Negatívny vplyv na spodnú stavbu má najmä voda. Nepriateľom spodnej stavby je predovšetkým voda – zemná, stekajúca, ale aj tlaková. Sika TPO (flexibilný polyolefín) fólie ponúkajú lepšie vlastnosti dané materiálom a sú tiež priateľské voči životnému prostrediu.

Sika Dilatec pásy

Na stvabách môže dôjsť k požiadavke prepojenia viacerých hydroizolačných systémov a to hlavne pri rekonštrukciách. Sika Dilatec technológia ponúka možnosť okamžitého vodotesného spojenia rôznych izolácií, alebo napojenia na rôzne podklady,  v mieste pracovných a dilatačných škár.

Bitumenové pásy - izolácia proti vode

Sika Slovensko na jeseň 2018 dopĺňa širokú paletu materiálov a systémov na izoláciu a ochranu stavieb a základových konštrukcií aj o bituménové pásy. Tieto produkty chránia stavby pred zemnou vlhkosťou, tlakovou vodou ale umožňujú aj ochranu stavby proti radónu.

Bentonitové izolácie proti vode

Sika Slovensko na jeseň 2018 dopĺňa širokú paletu materiálov a systémov na izoláciu a ochranu stavieb a základových konštrukcií aj bentonitové izolačné systémy. Tieto produkty chránia stavby pred zemnou vlhkosťou, tlakovou vodou ale umožňujú aj ochranu stavby proti radónu.