Biele vane

Biele vane

Tesnenie pracovných škár

Dilatačné a pracovné škáry môžu byť namáhané malým až veľkým tlakom vody vo vodotesných betónových základových konštrukciách a konštrukciách zachytávajúcich vodou. Sika systémy utesnenia pracovných škár zahŕňajú tesniace pásy, doinjektovateľné hadičky, napučiavacie profily, napučiavacie tmely a tesniace plechy.

Prestupy potrubí

V každej vodotesnej konštrukcii je základom úspechu použitie kontinuálneho tesniaceho systému. Ak sa do konštrukcie umiestnia, alebo sa do nej dodatočne zabudovávajú prestupy potrubia a pod., vodotesnosť je ohrozená. Z tohoto dôvodu sú doplnkové systémy Sika špeciálne zhotovené tak, aby bolo nimi možné utesniť tieto prestupy cez vodotesné konštrukcie.

Tesnenie dilatačných škár

 Dilatačné a pracovné škáry môžu byť namáhané malým až veľkým tlakom vody vo vodotesných betónových základových konštrukciách a konštrukciách zachytávajúcich vodou. Sika ponúka spoľahlivé systémy spĺňajúce požiadavky vodotesnosti a nárokov na dilatačné chopnosti.

Kryštalická prísada do vodonepriepustného betónu