Hydroizolácie bytových stavieb a rodinných domov

Hydroizolácie bytových stavieb a rodinných domov

Hydroizolácie cementóznymi stierkami

Hydroizolácie bituménovými nátermi a stierkami

Fólie PVC - izolácia proti tlakovej vode a radónu

Ochrana stavby proti tlakovej vode, ktorá vytvára v okolí spojitú hladinu a pôsobí na hydroizoláciu hydrostatickým tlakom všetkými smermi, môže byť zložitým problémom. Sika PVC fólie s komplexným systémom príslušenstva ponúkajú spoľahlivé riešenie.

Fólie TPO - izolácia proti tlakovej vode

Negatívny vplyv na spodnú stavbu má najmä voda. Nepriateľom spodnej stavby je predovšetkým voda – zemná, stekajúca, ale aj tlaková. Sika TPO (flexibilný polyolefín) fólie ponúkajú lepšie vlastnosti dané materiálom a sú tiež priateľské voči životnému prostrediu.

Bitumenové pásy - izolácia proti vode

Sika Slovensko na jeseň 2018 dopĺňa širokú paletu materiálov a systémov na izoláciu a ochranu stavieb a základových konštrukcií aj o bituménové pásy. Tieto produkty chránia stavby pred zemnou vlhkosťou, tlakovou vodou ale umožňujú aj ochranu stavby proti radónu.

Bentonitové izolácie proti vode

Sika Slovensko na jeseň 2018 dopĺňa širokú paletu materiálov a systémov na izoláciu a ochranu stavieb a základových konštrukcií aj bentonitové izolačné systémy. Tieto produkty chránia stavby pred zemnou vlhkosťou, tlakovou vodou ale umožňujú aj ochranu stavby proti radónu.