PREČO ZVOLIŤ PRE ZOSILŇOVACIE SYSTÉMY NA BÁZE UHLÍKOVÝCH VLÁKIEN?

Zosilňovacie systémy na báze uhlíkových vlákien sa vyznačujú vynikajúcou kvalitou a spoľahlivosťou. Okrem toho ponúkajú nákladovo a časovo vysoko efektívnu alternatívu k tradičným systémom zosilňovania. Od osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, kedy boli uhlíkové zosilňovacie prvky vyvinuté, sa neustále vyvíjajú rôzne metódy, návrhy postupov a alternatívy pre využívanie tohto druhu zosilňovania konštrukcií, v súčasnosti aj vďaka novým riešeniam pre spevňovanie prvkov. Zároveň môžu tieto nové možnosti znamenať zložité výpočtové postupy, čo môže byť v mnohých situáciách pre manuálny návrh a výpočty náročné.

 

VÝKONNÝ A SPOĽAHLIVÝ SOFTWARE PRE MODERNÉ RIEŠENIE DODATOČNÉHO KONŠTRUKČNÉHO ZOSILŇOVANIA

Nový výpočtový program „Sika CarboDur® Software“ bol vyvinutý ako
užívateľsky prívetivý a profesionálny nástroj navrhovania, ktorý poskytuje
špecializovaným projektantom príležitosť k samostatnému navrhovaniu optimálneho
riešenia dodatočného zosilňovania pomocou prvkov z uhlíkových vlákien, podľa lokálne
dostupného sortimentu zosilňovacích prvkov:

 • Sika CarboDur lamely pre externé alebo blízko povrchu inštalované aplikácie (NSM)
 • SikaWrap tkaniny a vláknové šnúry / zväzky vláken
 • Sika CarboDur BC Rods – uhlíkové tyče
 • Sika CarboStress systém pre predpínanie výstužných lamiel
 • Sika CarboShear L – lamelové tvarovky / uholníky pre využitie ako šmyková výstuž

 

JEDNODUCHO, BEZPEČNE, PROFESIONÁLNE

Sika CarboDur® výpočtový program je lokálne prispôsobiteľný medzinárodný software, ktorý poskytuje automatické výpočty v niekoľkých jednoduchých krokoch. Užívateľ riadi a kontroluje všetky procesy a je plne informovaný o všetkých parametroch, výsledkoch a overeniach v priebehu celého procesu návrhov a výpočtov.

 

ZLOŽITÉ VÝPOČTY V MINIMÁLNOM ČASE VRÁTANE:

 • Piliere vystavené normálovému zaťaženiu a normálovému zaťaženiu súčasne s namáhaním na ohyb
 • Vystužené alebo predpäté nosníky namáhané na ohyb
 • Šmykové zosilňovanie nosníkov / stĺpov
 • Stanovenie požiarnej odolnosti prvkov (k dispozícii pre Eurokódy)
 • Na základe medzinárodných stavebných predpisov:

 

ACI 440.2R-08 a ACI 318-14

TR55 a EUROKÓD 2

SIA 166 a SIA 262: 2013, atď.

 

 • Aktualizácia v pravidelných intervaloch
 • Užívateľsky prívetivé rozhranie
 • K dispozícii v rôznych jazykoch (pre Čechy a Slovensko v českom jazyku)
 • Program sa poskytuje ZADARMO

 

STIAHNITE SI NOVÝ „SIKA CARBODUR® FRP SOFTWARE“ ZADARMO

V prípade, že máte starú verziu výpočtového programu, tento sa nedá automaticky aktualizovať a treba ho odinštalovať. Nový program, verziu 3.0, si môžete stiahnuť a nainštalovať tu.

... ale najprv si prosím pozorne prečítajte nasledovné:

Tento software a výsledky získané z jeho použitia sú určené výhradne pre použitie profesionálnymi užívateľmi s odbornými znalosťami v oblasti zamýšľaného použitia. Užívatelia musia vykonať nezávislé overenie výsledkov pred akýmkoľvek ich použitím a vziať do úvahy stav miesta a aplikačné podmienky, produktové listy a produktovú literatúru, najnovšie technické poznatky, rovnako ako lokálne platné normy a predpisy.

 

Prečítal/a som, rozumiem a súhlasím s vyššie uvedenými ustanoveniami, čo potvrdzujem kliknutím nižšie.

 

Software si môžete stiahnuť tu.

 

STIAHNITE SI UŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU K NOVÉMU „SIKA CARBODUR® FRP DESIGN SOFTWARE“

Manuál obsahuje:

 • Návod na inštaláciu a aktiváciu programu
 • Návod na používanie programu
 • Sprievodcu procesom návrhu zosilnení

 

V prípade záujmu o ďalšie informácie a dokumenty kontaktujte prosím naše Technické oddelenie na tel. č.: +421 2/4920 0441