Sika CarboShear L uholníky na zvyšovanie šmykovej únosnosti

Sika® CarboShear L

Sika® CarboShear L sú  proti  korózii  odolné  uholníky z uhlíkových  vlákien, vyvinuté na  zosilňovanie betónových konštrukcií v šmyku a na ukotvenie lamiel Sika® CarboDur® na jej koncoch. Sú súčasťou Sika CarboDur® CFRP systému na zosilňovanie nosných konštrukcií.

Sika® CarboShear L uholníky sú na podklad lepené ako externá výstuž pomocou lepidla na báze epoxidových živíc Sikadur®-30. V prípade zvýšenej teploty počas zabudovania sa používa lepidlo na báze epoxidových živíc Sikadur®-30 LP. Na ukotvenie uholníkov do drážok je možné použiť aj Sika AnchorFix®-3+.
Podrobné údaje k lepidlám sú uvedené v aktuálnych produktových listoch.

Sikadur®-30

Sikadur®-30 je tixotrópne 2-komponentné lepidlo na báze kombinácie epoxidových živíc a špeciálnych plnív, vhodné na aplikáciu pri normálnych teplotách od + 8 °C do + 35 °C.