Lepenie drevených podláh

Lepenie drevených podláh

Príprava podkladu - samonivelačné potery a penetrácie

Príprava podkladu - penetrácia pod lepidlá

Lepidlá na celoplošné lepenie

Lepidlá na lepenie drevených podláh na húsenicu

Sika AcuBond System

Sika Deck Caulking

SikaBond Dispenser