Penetračné a čistiace prostriedky

Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N je 1-komponentný podkladový náter na báze rozpúšťadiel.

Sika® Primer-215

1-komponentný podkladový náter, transparentný.

Sika® Primer-290 DC

Sika Primer290 DC je transparentná až jemne nažltlá kvapalina s nízkou viskozitou, ktorá vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Prípravok sa používa na prípravu lepených plôch drevených palúb a obkladov pred tmelením so Sikaflex 290 DC alebo lepením so Sikaflex 298. Sika Primer290 DC je vyrábaný v súlade so systémom zabezpečenia kvality podľa noriem ISO 9001/14001 a programom responsible care.

Sika® Aktivator-205

1-komponentný čistič zlepšujúci priľnavosť, transparentný.

Sika® Cleaning Wipes-100

Sika® Cleaning Wipes-100 je jedinečný systém na čistenie rúk kombinujúci vysoko kvalitný čistiaci prvok a abrazívnu utierku na čistenie rúk od silného znečistenia bez potreby vody.