Penetračné a čistiace prostriedky

Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N je 1-komponentný podkladový náter na báze rozpúšťadiel.

Sika® Primer-215

Sika® Primer-215 je bezfarebný až jemne žltý podkladový náter - primer na báze rozpúšťadiel, ktorý vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a vytvára tenkú vrstvu. Táto vrstva pôsobí ako spojenie medzi podkladom a lepidlom/ tmelom.
Sika® Primer-215 je špeciálne navrhnutý na prípravu spájaných plôch, najmä pred lepením rôznymi Sika® 1-komponentnými polyuretánmi.

Sika® Primer-290 DC

Sika® Primer-290 DC je bezfarebný až jemne žltý podkladový náter - primer na báze rozpúšťadiel, ktorý vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a vytvára tenkú vrstvu. Táto vrstva pôsobí ako spojenie medzi podkladom a lepidlom/ tmelom.

Sika® Primer-290 DC je špeciálne navrhnutý na prípravu lepených plôch drevených palúb a obkladov pred tmelením so Sikaflex®-290 DC alebo lepením so Sikaflex®-298.

Sika® Aktivator-205

Sika® Aktivator-205 je bezfarebný, číry aktivačný prostriedok na báze rozpúšťadiel na zlepšenie priľnavosti. Reaguje s vlhkosťou a usadzuje aktívne častice na podklade. Tieto častice pôsobia ako spojenie medzi podkladom a podkladným náterom alebo tmelmi / lepidlami.

Sika® Aktivator-205 je špeciálne navrhnutý na prípravu spájaných plôch, najmä pred lepením rôznymi Sikaflex® a Sikasil® lepidlami a tmelmi.

Sika® Cleaning Wipes-100

Sika® Cleaning Wipes-100 je jedinečný systém na čistenie rúk kombinujúci vysoko kvalitný čistiaci prvok a abrazívnu utierku na čistenie rúk od silného znečistenia bez potreby vody.