Vyplňovanie a tmelenie trhlín

Sikacryl® HM

Sikacryl-HM je plastický 1-komponentný tmel na báze akrylátovej disperzie.

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11 FC+ je 1-komponentný tmel do škár a mnohoúčelové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel s nestekajúcou konzistenciou.

Sikacryl® S

Sikacryl-S je plastický 1-komponentný tmel na báze akrylátovej disperzie. Sikacryl-S je nestekajúci tmel vhodný predovšetkým do interiérových škár s malým pohybom.

Sikaflex® Construction

Sikaflex®-Construction (D) je 1-komponentný, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúci,
elastický tesniaci tmel do škár na báze polyuretánu. Vhodný na použitie v
exteriéri.