Zaťažené PVC strechy

Sikaplan® SGmA-12

Sikaplan -SGmA je viacvrstvová syntetická strešná hydroizolačná fólia na báze vysoko kvalitného polyvinylchloridu (PVC) vystužená skleným rúnom a vo farbe slonoviny podľa EN 13956.

Sikaplan® D-18

Detailová fólia pre strešné hydroizolačné fólie Sikaplan® G, Sikaplan® SGmA, Sikaplan® SGK.