Mosty a dopravné stavby

Mosty a dopravné stavby

Kategória koróznej agresivity C3

Kategória koróznej agresivity C4

Kategória koróznej agresivity C5, ručne očistený podklad

Kategória koróznej agresivity C5

Antikorózna ochrana + hydroizolácia mostoviek mostov s priebežným koľajovým lôžkom, kategória koróznej agresivity C5