Energetický priemysel

Energetický priemysel

Nátery stožiarov a vežových konštrukcií, kategória koróznej agresivity C2

Nátery stožiarov a vežových konštrukcií, kategória koróznej agresivity C3

Nátery stožiarov a vežových konštrukcií, kategória koróznej agresivity C4

Nátery stožiarov a vežových konštrukcií, kategória koróznej agresivity C5, ručne očistený podklad

Nátery stožiarov a vežových konštrukcií, kategória koróznej agresivity C5

Nátery trvalo zaťažené vodou v oblasti hydroelektrární, kategória koróznej agresivity C5