Zásobníky a nádrže

Sika® Permacor®-2807 HS A

Sika Permacor 2807 HS-A je dvojzložkový náter bez rozpúšťadiel na báze epoxidovej živice. Spracovanie striekanim – metódou na striekanie dvojzložkových materiálov za horúca. Náter je vysoko mechanicky odolný, chemicky zaťažiteľný, odolný proti nárazu a oteru.

Sika® Poxitar® F

Odolný 2-zložkový náter s nízkym obsahom rozpúšťadiel na báze kombinácie epoxidovej živice a antracénového oleja s mineralickými plnivami (antracénový olej nie je podľa zákona o nebezpečných látkach potrebné označovať). Podľa Odbornej skupiny Nátery proti korózii obsahuje nízky podiel rozpúšťadiel.