Zásobníky a nádrže

Sika® Permacor®-2807 HS A

Sika Permacor 2807 HS-A je dvojzložkový náter bez rozpúšťadiel na báze epoxidovej živice. Spracovanie striekanim – metódou na striekanie dvojzložkových materiálov za horúca. Náter je vysoko mechanicky odolný, chemicky zaťažiteľný, odolný proti nárazu a oteru.

Sika® Poxitar® F

Odolný, 2-komp. náter s nízkym obsahom rozpúšťadiel na báze kombinácie epoxidu, antracénového oleja a minerálnych plnív.

Nízky obsah rozpúšťadiel podľa Smernice pre náterové látky vydanej Nemeckou asociáciou náterového priemyslu (VdL-RL 04).