Priemyselné objekty a ČOV

Priemyselné objekty a ČOV

Priemyselné objekty, kategória koróznej agresivity C2

Priemyselné objekty, kategória koróznej agresivity C3

Priemyselné objekty, kategória koróznej agresivity C4

Priemyselné objekty, kategória koróznej agresivity C5, ručne očistený podklad

Priemyselné objekty, kategória koróznej agresivity C5

ČOV, systém trvalo zaťažený odpadovou vodou / chemikáliami

ČOV, bioplynové stanice