Sanácia vlhkého muriva

SikaMur® InjectoCream-100

SikaMur® InjectoCream 100 1-komponentná, vodu odpudzujúca krémová hmota vytvárajúca bariéru proti vzlínajúcej vode.

SikaMur® Dry

SikaMur® Dry je hotová, paropriepustná sanačná malta s makropórmi, ktorá spĺňa požiadavky triedy R podľa EN 998-1. Obsahuje špeciálne prostriedky na vznik pórov, vybrané plnivá, vápno a cement, je vhodná na ošetrenie a sanáciu murív ohrozených stúpajúcou vlhkosťou. SikaMur® Dry je vhodná na ručnú aplikáciu.

SikaMur® Finish

SikaMur® Finish je hotová tenkovrstvová omietka na báze vápna a bez obsahu cementu na zhotovenie finálnej vrstvy na paropriepustných omietkach.

SikaMur® BB-11

Malta sa používa ako adhézny mostík / adhézna vrstva, je súčasťou WTA sanačného systému a vodotesného omietkového systému.

SikaMur® Seco-21

SikaMur® Seco-21 je biela, vysoko paropriepustná sanačná malta s makropórmi na sanáciu vlhkého muriva. Má certifikát WTA* podľa EN 998-1, trieda R. Vhodná na ošetrenie a sanáciu murív ohrozených stúpajúcou vlhkosťou a poškodených soľami, predovšetkým v zóne odstrekujúcej vody a v základoch stavieb.

SikaMur® Seco-21 je vhodná na ručnú aj na strojnú aplikáciu.


* WTA: Vedecko-technická spoločnosť pre sanáciu stavieb a starostlivosť o pamiatkové objekty.