Zálievkové malty na báze živíc

Sikadur®-42

Sikadur-42 HE je 3-komponentný, vysoko účinný, vysoko presný, k vlhkosti tolerantný epoxidový zálievkový systém. Na použitie pri teplotách medzi +5°C a +30ºC.

Sikadur®-12 Pronto

Sikadur-12 Pronto je rýchlo vytvrdzujúca, samonivelačná 2-komp. živičná malta na báze reaktívnych akrylových živíc.

Sikadur®-12/6 Pronto

Rýchlo vytvrdzujúci, 2-komponentný sanačný betón na báze metakrylátovej živice.