Vlepovanie a upevňovanie konštrukčných prvkov

Sikadur®-31 CF Normal

Sikadur®-31 CF Normal je vlhkosť tolerujúce, tixotrópne 2-komponentné stavebné lepidlo a sanačná
malta na báze epoxidových živíc a špeciálnych plnív, vyvinuté na použitie pri teplotnom rozsahu medzi +10°C a +30°C.

Sikadur®-31 CF Rapid

Sikadur®-31 CF Rapid je vlkosť tolerujúce, tixotrópne 2-komponentné stavebné lepidlo a sanačná malta na báze epoxidových živíc a špeciálnych plnív. Vhodná na použitie pri teplotách medzi +5°C a +20°C.

Sikadur®-31 CF Slow

Sikadur®-31 CF Slow je vlhkosť tolerujúce, tixotrópne 2-komponentné stavebné lepidlo a sanačná malta na báze epoxidových živíc a špeciálnych plnív, vyvinuté na použitie pri vyšších teplotách medzi +25 °C a +45 °C.

Sika AnchorFix®-1

2-komponentné polyesterové kotviace lepidlo bez rozpúštadiel a styrénov.

Sika AnchorFix®-3+

2-komponentné, tixotrópne, vysoko kvalitné kotviace lepidlo na báze epoxidu, bez obsahu rozpúšťadiel.

Sikadur®-31 EF

Sikadur®-31 EF je vlhkosť tolerujúce, multifunkčné tixotrópne 2-komponentné stavebné lepidlo na báze kombinácie epoxidových živíc a špeciálnych plnív, vyvinuté na použitie pri teplotnom rozsahu medzi +10°C a +30°C.