Zálievkové malty na báze cementu

SikaGrout®-210

SikaGrout®-210 je cementová, 1-komponentná, hotová expanzívna zálievková malta s vysokými počiatočnými pevnosťami pri teplotách pod + 15°C.

SikaGrout®-212

SikaGrout®-212 je cementová, 1-komponentná, hotová, expanzívna zálievková malta tekutej konzistencie s malým zmrašťovaním.

SikaGrout®-212 spĺňa požiadavky na výrobky pre kotvenie a zosilňovanie betónu zabudovaním oceľových výstužných prútov podľa EN 1504-6.
SikaGrout®-212 spĺňa požiadavky triedy R4 podľa EN 1504-3.

SikaGrout®-311

SikaGrout®-311 je cementová, 1-komponentná, expanzívna zálievková malta tekutej konzistencie s kompenzovaným zmrašťovaním.

SikaGrout®-314

SikaGrout®-314 je cementová, 1-komponentná, expanzívna zálievková malta tekutej konzistencie s kompenzovaným zmrašťovaním.

SikaGrout®-316

SikaGrout®-316 je cementová, 1-komponentná, expanzívna zálievková malta tekutej konzistencie s kompenzovaným zmrašťovaním pre väčšie hrúbky vrstvy.

SikaGrout®-318

SikaGrout®-318 je cementová, 1-komponentná, expanzívna zálievková malta tekutej konzistencie s kompenzovaným zmrašťovaním.

Sika® Panbex GCI

Sika PANBEX GCI je zmes špeciálneho cementu a plastifikačných prísad, ktorá sa používa ako vysoko tekutá injektážna hmota. Veľmi tekutá konzistencia umožňuje prenikanie hmoty aj do jemných trhlín, dutín či medzier a ich vyplnenie aj v horšie prístupných miestach.

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Sika MonoTop®-110 QuickFix je 1-komponentná, rýchlo tuhnúca hotová malta na báze cementového pojiva a vybraného plniva, s využitím ako kotviaca malta charakterizovaná rýchlym vývinom počiatočnej pevnosti.

Sika® FastFix-4 SL Normal

Sika® FastFix-4 SL Normal je cementová, 1-komponentná, polymérmi modifikovaná zálievková malta s vysokou počiatočnou pevnosťou. Má najvyššie odolnosti proti rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom a proti posypovým soliam a spĺňa požiadavky EN 1504-6.

Sika® FastFix-4 SL Rapid

Sika® FastFix-4 SL Rapid je cementová, 1-komponentná, polymérmi modifikovaná zálievková malta s vysokou počiatočnou pevnosťou. Má najvyššie odolnosti
proti rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom a proti posypovým soliam a spĺňa požiadavky EN 1504-6.

Sika® FastFix-4

Cementom viazaná, umelými hmotami zušlachtená zálievková malta s vysokou počiatočnou pevnosťou s vynikajúcou odolnosťou voči rozmrazovacím posypovým soliam, ktorá spĺňa požiadavky EN 1504-6.