Nátery na steny a stropy

Sikagard®-203 W

Sikagard-203 W je 1-komponentný, farebný, vodou riediteľný medzináter a krycí náter na báze modifikovanej akrylátovej živice obsahujúci anorganický ochranný film.

Sikagard® WallCoat

Sikagard-Wallcoat N je farebný, vodou riediteľný, 2-komponentný náter na báze epoxidových živíc.

Sikagard®-403 W

Sikagard®-403 W je jednokomponentný medzináter a krycí náter na báze modifikovanej akrylátovej živice obsahujúci antimikrobiály ochranný film.