Parkovacie domy a garáže

Parkovacie domy a garáže

Podlažie v styku so zemou

Medzipodlažia

Rampy

Pojazdné strechy a nekryté plochy