Cementózne systémy

Panbex F1+

Sikafloor-1+ CorCrete je predmiešaná cementová prášková zmes obsahujúca triedené tvrdé plnivá na báze neoxidujúcich kovov, špeciálne cementy a kompatibilné chemické prísady s prímesou vlákien. Po obvyklej úprave betónovej nosnej dosky sa Sikafloor-1+ CorCrete rozmieša s vodou do konzistencie zavlhnutej zmesi a roztiahne sa na povrchu čerstvej betónovej dosky v hrúbke od 5 mm. Opakovaným hladením rotačnými hladičkami vzniká trvanlivý, hladký a protišmykový povrch. Sikafloor-1+ CorCrete vytvára nášlapnú vrstvu so zvýšenou odolnosťou voči vsakovaniu olejov a tukov.

Panbex F2+

Sikafloor-2+ CorCrete je predmiešaná cementová prášková zmes obsahujúca triedené tvrdé plnivá na báze spekaných oxidov, špeciálne cementy a kompatibilné chemické prísady s prímesou vlákien. Po obvyklej úprave betónovej nosnej dosky sa Sikafloor-2+ CorCrete rozmieša s vodou do konzistencie zavlhnutej zmesi a roztiahne sa na povrchu čerstvej betónovej dosky v hrúbke od 5 mm. Opakovaným hladením rotačnými hladičkami vzniká trvanlivý, hladký a protišmykový povrch. Sikafloor-2+ CorCrete vytvára nášľapnú vrstvu so zvýšenou odolnosťou voči vsakovaniu olejov a tukov.

Sikafloor® Proseal Pro

Sikafloor-ProSeal je číry, akrylátovo-živičný polymérny roztok na impregnáciu betónových povrchov. Slúži ako ochrana alebo ako protiprašný prostriedok na čerstvý alebo vytvrdený betón.

Sikafloor®-160

Sikafloor®-160 je ekonomická, 2-komponentná, nízko viskózna epoxidová živica.
"Total solid epoxidová zmes podla skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)"

SikaScreed® HardTop-80

SikaScreed® HardTop-80 je mäkká plastická polymérmi modifikovaná, rýchlo tvrdnúca, horizontálna vyrovnávacia malta, ktorú možno rýchlo zaťažiť. Treba ju nanášať v hrúbke vrstvy minimálne 8 mm. Vytvrdzuje takmer bez zmrašťovania, má vysokú odolnosť proti oderu a vysokú pevnosť v tlaku.