Elektricky vodivé systémy (ESD)

Sikafloor®-156

Sikafloor®-156 je 2-komponentná, nízko viskózna epoxidová živica. "Total solid epoxidová zmes podľa skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V.
(German Association for construction chemicals)"

Sikafloor®-161

Sikafloor®-220 W Conductive

Sikafloor®-220 W Conductive je vodou riediteľná, 2-komponentná epoxidová živica s vysokou elektrostatickou vodivosťou. Sikafloor®-220 W Conductive je súčasťou rôznych systémov. Viac informácií nájdete v skladbe systému v časti Informácie o systéme.

Sikafloor®-262 AS N

Sikafloor®-262 AS N je 2-komponentný, samonivelačný, farebný náter na báze epoxidových živíc. „Total solid epoxy composition podľa skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)“. Sikafloor®-262 AS N je hlavná nosná vrstva v systéme Sikafloor® Multidur ES-24 ECF. 

Sikafloor®-262 AS N Thixo

Sikafloor®-262 AS N Thixo je 2-komponentný, štruktúrovaný, farebný náter na báze epoxidových živíc.
„Total solid epoxy composition podľa skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)“. Sikafloor®-262 AS N Thixo je hlavná úžitková vrstva v systéme Sikafloor® Multidur ET-14 ECF.

Sikafloor®-235 ESD

Sikafloor®-235 ESD je 2-komponentný, tuho elastický, samonivelačný, farebný náter na báze epoxidových živíc. Sikafloor®-235 ESD je hlavná úžitková vrstva v systéme Sikafloor® Multidur ES-25 ESD a Sikafloor® Multidur ET-25 ESD.

Sikafloor®-160

Sikafloor®-160 je ekonomická, 2-komponentná, nízko viskózna epoxidová živica.
"Total solid epoxidová zmes podla skúšobnej metódy Deutsche Bauchemie e.V. (German Association for construction chemicals)"