Tunely

Sikagard®-550 W Elastic

Sikagard®-550 W Elastic je jednokomponentný, plasto-elastický náter na báze UV vytvrdzujúcej akrylátovej disperzie s vynikajúcou schopnosťou prekrývať trhliny aj pri teplotách pod 0°C.
Sikagard®-550 W Elastic spĺňa požiadavky EN 1504-2 ako ochranný náter.

Sikagard®-552 W Aquaprimer

Sikagard®-552 W Aquaprimer je 1-komponentný, vodou riediteľný a priľnavosť zlepšujúci, podkladný náter pre vodou riediteľné polymérne krycie nátery.

Sikagard®-552 W Aquaprimer je súčasť systému, ktorý spĺňa požiadavky EN 1504-2 ako ochranný náter.

Sikagard®-675 W ElastoColor

Sikagard®-675 W ElastoColor je 1-komponentný, plasto-elastický, vodou riediteľný náter na báze akrylátovo styrénovej disperzie na ochranu a zjednotenie pohľadového betónu.
Sikagard®-675 W ElastoColor môže byť aplikovaný na existujúce nátery alebo priamo na povrch betónu.
Sikagard®-675 W ElastoColor spľňa požiadavky EN 1504-2 ako ochranný náter.

Sikagard® WallCoat N

Sikagard® WallCoat N je 2-komponentný, vodou riediteľný, farebný uzatvárací náter na báze epoxidových živíc.