Bazény

SikaTop® Seal-107

SikaTop Seal 107 je 2-komponentná polymérmi modifikovaná cementová vodonepriepustná maltová stierka pozostávajúca z kvapalného polyméru a zmesi cementov a špeciálnych prísad. SikaTop Seal-107 sa vyrába v svetlo šedej aj v bielej farbe. Bielu verziu produktu je možné napigmentovať na rôzne farebné odtiene pomocou akrylových pastovitých pigmentov na báze vody.

SikaSeal®-210 Migrating

SikaSeal®-210 Migrating je 1-komponentná cementová vodonepriepustná malta pozostávajúca z migrujúcich kryštalizujúcich prísad, ktoré uzatvárajú betón pred penetráciou vody. SikaSeal®-210 Migrating spĺňa požiadavky podľa STN EN 1504-2:2005 Systém ochrany povrchu betónu, zásady č.2 Regulácia vlhkosti, metóda 2.2.(náter).

Sikalastic®-152

Sikalastic®-152 2-komponentná, vláknami vystužená malta s veľmi nízkym modulom pružnosti na báze cementu, modifikovaná špeciálnymi voči alkáliám odolnými polymérmi, obsahujúca plnivo jemnej zrnitosti a adekvátne prísady na ochranu proti vode a ochranu betónu.

Sika® SealTape F

Sika® SealTape F je elastický systém, ktorý sa používa v kombinácii so Sika® vodotesnými stierkami a systémami na tesnenie plôch s rizikom vzniku trhlín (styk podlaha - stena, rohy a kúty stien, prestupy potrubí atď.).

Sikadur-Combiflex® SG System

Vysoko kvalitný systém na tesnenie pracovných, dilatačných a styčných škár, ako aj trhlín. Po fixovaní k podkladu umožňuje nepravidelný a vysoký pohyb vo viac ako jednom smere, čo zaisťuje vysoko kvalitné tesnenie. Sikadur-Combiflex® SG systém pozostáva s modifikovaného flexibilného vodonepriepustného pásu na báze polyolefínu (FPO) so zlepšenou priľnavosťou a z rôznych typov vhodných Sikadur® lepidiel pre rôzne aplikácia a aplikačné podmienky.

SikaCeram®-253 Flex

SikaCeram®-253 Flex je cementové, vysoko kvalitné, flexibilné (deformovateľné) lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia, vhodné na všetky typy dlažby a obkladov na podlahách a stenách, v interiéri aj exteriéri, pre obytné aj komerčné objekty. Vhodné na podlahy s podlahových vykurovaním, na balkóny aj terasy. Klasifikácia lepidla podľa EN 12004: C2 TE S1.

SikaCeram® StarGrout

SikaCeram® StarGrout je 2-komponentná škárovacia malta na báze epoxidovej živice. Jej použitím vzniká hladký a lesklý povrch, má mnoho farebných odtieňov. Je ideálna pre prevádzky, ktoré musia byť dokonale čisté.

Škárovacia malta klasifikácie RG podľa EN 13888.

Lepidlo na dlažbu klasifikácie R2 T podľa EN 12004.