Mosty

Mosty

Ochrana armatúry a pevnostný mostík

Opravné malty

Striekané malty - gunity, torkréty

Jemné malty, stierky

Ochrana povrchu

Oprava horizontálnych plôch

Izolačné vrstvy mostovky

Injektáže na pevnostné spojenie trhlín

Podlievanie mostných ložísk