Intenzifikátory mletia cementu

SikaGrind®-200

Kvapalná prísada do cementu navrhnutá špeciálne pre zvýšenie intenzity mletia cementu a sypných vlastností cementu, bez obsahu chloridov.

SikaGrind®-400

Kvapalné prísada pre zvýšenie intenzity mletia cementu, bez obsahu chloridov. Špeciálne navrhnutá pre zvýšenie výkonu mlecieho zariadenia a následne zlepšuje vývin pevností cementov s náhradou veľkého množstva slinku.

SikaGrind®-700

Kvapalné prísada pre zvýšenie intenzity mletia cementu, bez obsahu chloridov. Špeciálne navrhnutá pre zvýšenie výkonu mlecieho zariadenia a následne zlepšuje vývin pevností cementov s náhradou veľkého množstva slinku.